Category:

RCI Banque: JAARRESULTATEN 2020: RCI BANK EN DIENSTEN ONDERHOUDEN EEN ROBUUSTE COMMERCIËLE EN FINANCIËLE PRESTATIES IN EEN AUTOMARKT IN STEEDS AFVAL

Tegen de achtergrond van de Covid-19-pandemie en een wereldwijde automarkt met 19,4% 1, bereikte RCI Bank and Services een recordpenetratiegraad2 van 47,5% van de registraties, vergeleken met 44,2% in vergelijking met 2019.

In Europa ondersteunden RCI Bank and Services Renault, het leidende merk op het gebied van de verkoop van elektrische voertuigen, bij het behalen van zijn CAFE-doelstellingen3 en financierden ze 49.434 Z

OE-contracten, voor een stijging van + 104% ten opzichte van 2019.

Met 349.243 financieringscontracten, een daling van -5,2% ten opzichte van 2019, toonde de bedrijfswagenactiviteiten veerkracht in 2020.

RCI Bank and Services heeft in 2020 4,6 miljoen servicecontracten verkocht, een daling van -9,6% ten opzichte van 2019, met 1,8 verkochte services voor elk geregistreerd voertuig.

De risicokosten bleven onder controle op 0,75% van de gemiddeld renderende activa, vergeleken met 0,37% in 2019. De stijging kan worden toegeschreven aan voorzieningen die erop gericht zijn het niet-betalingsrisico van sommige klanten en bedrijfssectoren te dekken die kwetsbaar zijn geworden door lockdown-maatregelen en de vertraging in het bedrijfsleven.

In deze context handhaafde RCI Bank and Services solide financiële prestaties, met groepsinkomsten vóór belastingen van € 1.003 miljoen, een daling van -24,4% ten opzichte van 2019.

 

 

De deposito’s van individuele klanten groeiden met € 2,8 miljard tot € 20,5 miljard, 43% van het nettovermogen van het bedrijf eind december 2020.

Met een Net Promoter Score4 van +47 punten in 2020 behield RCI Bank and Services een hoge klanttevredenheid. In de eerste helft van het jaar was de Net Promoter Score van RCI Bank and Services 19 punten hoger dan die van andere captive financieringsmaatschappijen en 27 punten hoger dan die van traditionele banken.

“Met een resultaat voor belastingen van € 1.003 miljoen blijft RCI Bank and Services een sterke bijdrage leveren aan de resultaten van Groupe Renault. Zijn rentabiliteit, zijn investeringscapaciteit en zijn hoge klanttevredenheid zijn sterke punten waarop Groupe Renault kan putten. Vanaf 2021 zal RCI Bank and Services zijn expertise op het gebied van autofinanciering en wagenparkbeheer gebruiken om Mobilize te ondersteunen, ”aldus Clotilde Delbos, Deputy Chief Executive Officer en Chief Financial Officer van Groupe Renault, CEO van het merk Mobilize en voorzitter van de Raad van Directeuren van RCI Bank and Services.

 

“Ondanks een scherpe daling van het aantal registraties in 2020, handhaafde RCI Bank and Services haar gemiddeld presterende activa op het niveau van 2019. Sinds juni ondersteunen we de scherpe opleving van de bedrijfsactiviteiten van de Alliance-merken. Dit komt tot uiting in een penetratiegraad van 47,5%, een stijging van 3,3 punten. Ik wil al onze medewerkers bedanken voor de inzet die ze in 2020 hebben getoond. In 2021 zullen we digitale reizen en nog flexibelere aanbiedingen aanbieden aan onze klanten om onze prestaties te versterken en onze steun aan de Alliance-merken te vergroten, ”legt uit João Leandro, Chief Executive Officer van RCI Bank and Services.

 

VERKOOPPRESTATIES: EEN PENETRATIEPERCENTAGE STIJGT VOOR ALLE MERKEN

 

In een wereldwijde automarkt met een daling van 19,4% 5 behaalde RCI Bank and Services een recordpenetratie6 van 47,5%, vergeleken met 44,2% in 2019. RCI Bank and Services bevestigde ook haar succesvolle integratie in het verkoopbeleid van de Alliance-merken, met een penetratiegraad van 49,0% voor Renault (+3,8 punten hoger dan in 2019), 48,7% voor Dacia (+3,5 punten) en 39,2% voor Nissan (+ 1,8 punten).

 

Het totale volume aan autofinancieringscontracten daalde met -15,5% met 1.520.330 gefinancierde contracten eind 2020, wat € 17,8 miljard aan nieuwe financieringen opleverde.

 

Met 49.434 ZOE-financieringscontracten, een stijging van + 104% ten opzichte van 2019, ondersteunden RCI Bank en Services Renault bij het behalen van zijn CAFE-doelstellingen en het behouden van zijn momentum op de markt voor elektrische voertuigen in Europa.

 

De financieringsactiviteit van gebruikte auto’s vertoonde een lichte daling van -5,2%, met 349.243 gefinancierde contracten in 2020.

 

Een pijler van de strategie van de groep, de dienstenactiviteiten bleven veerkracht tonen door 4,6 miljoen contracten te verkopen, een daling van -9,6% ten opzichte van 2019. RCI Bank en Services verkochten 1,8 diensten voor elk voertuig geregistreerd door de Alliance-merken in haar bedrijfsactiviteiten, vergeleken met 1,5 diensten in 2019.

 

RCI BANK EN DIENSTEN BEREIKEN EEN HOOG NIVEAU VAN FINANCIËLE PRESTATIES IN EEN UITDAGENDE CONTEXT

 

Gemiddeld presterende activa (APM) bedroegen € 46,9 miljard, een daling met -1,1% in vergelijking met 2019. Van dit bedrag was € 37,6 miljard rechtstreeks gekoppeld aan de activiteit Klanten, een stijging van +1,1%.

 

Het nettobankresultaat bedroeg € 1,95 miljard, of een daling van -6,7% ten opzichte van 2019, beïnvloed door een negatief valuta-effect van € 64 miljoen. Het nettobankresultaat als percentage van APA bedroeg 4,17%.

 

De bedrijfskosten bedroegen € 585 miljoen of 1,25% van APA, verbeterd met € 11 miljoen en 1 basispunt compa rood met het voorgaande jaar. Met een bedrijfscoëfficiënt van 29,9%, een verbetering van 1,4 punten, toont RCI Bank and Services aan dat het in staat is om zijn bedrijfskosten aan te passen aan het niveau van zijn activiteit en volledig in lijn is met het vaste kostenbesparingsplan van Groupe Renault.

 

De totale risicokosten bedroegen dus 0,75% van APA, vergeleken met 0,37% in 2019.

De risicokosten in de klantenactiviteiten (financiering voor particulieren en bedrijven) verbeterden aanzienlijk tot 0,89% van APA in 2020, vergeleken met 0,47% van APA het voorgaande jaar. Deze daling is het gevolg van de toename van de voorzieningen als gevolg van de negatieve gevolgen van het lockdown-beleid voor verschillende sectoren in de economie en de lichte stijging van het aandeel van niet-renderende leningen in de uitstaande bedragen. Bovendien had de neerwaartse herziening van micro-economische prognoses een negatieve impact op de toekomstgerichte aanpassing van voorzieningen onder IFRS 97. De risicokosten voor de dealernetwerken (dealernetwerken) bedroegen 0,18% van APA in 2020, vergeleken met een negatieve risicokost van -0,09% in 2019, eveneens negatief beïnvloed door de actualisering van macro-economische vooruitzichten in verband met de toekomstgerichte aanpassing van voorzieningen onder IFRS 9. leaseauto.net bekijken voor mercedes private lease online.

 

Het resultaat vóór belastingen bedroeg € 1.003 miljoen eind 2020, vergeleken met € 1.327 miljoen in 2019. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de stijging van € 176 miljoen in de kostprijs van het risico, van een negatief valuta-effect van € 35,9 miljoen. aan de devaluatie van de Braziliaanse real en de Argentijnse peso, en de niet-herhaling van eenmalige positieve effecten in verband met desinvesteringen in 2019.

 

DEPOSITO’S BLIJVEN GROEIEN IN EEN OMGEVING MET BEPERKTE FINANCIERINGSBEHOEFTEN

 

RCI Bank and Services is in november 2020 gestart met het innen van deposito’s in Spanje. Eind december 2020 bedroegen de deposito’s van particuliere klanten (spaarrekeningen en termijndeposito’s) in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Spanje € 20,5 miljard. vergeleken met € 17,7 miljard eind december 2019, en goed voor 43% van het nettovermogen eind december 2020.

 

In het segment van veilige herfinanciering werden doorlopende periodes met een jaar verlengd voor private securitisaties van autoleningen in het VK en van leasing in Duitsland. De Franse dochteronderneming voerde ook haar eerste schuldsecuritisatie uit in autoleasing met koopoptie (LOA) in Frankrijk voor € 991,5 miljoen. bekijk hier meer informatie op leaseauto.net.

 

De inkrimping van de verkoopactiviteit verminderde de financieringsbehoefte. In januari werd slechts één obligatie-uitgifte afgerond, een zevenjarige uitgifte met een vaste rente van € 750 miljoen.

 

In deze context is de liquiditeitsreserve fors gestegen tot € 16,6 miljard, vergeleken met € 9,6 miljard eind 2019. Dankzij deze reserve kon RCI Bank and Services de aan haar klanten verstrekte financiering langer dan 12 maanden aanhouden zonder toegang tot externe liquiditeit.

 

RCI BANK AND SERVICES STELT KLANTTEVREDENHEID IN HET HART VAN HAAR PRIORITEITEN VOOR 2021

 

In 2021 zal RCI Bank and Services de tevredenheid van haar vier soorten klanten (eindklanten, Alliance-fabrikanten, dealers en werknemers) centraal stellen in haar acties.

 

Hiertoe richt RCI Bank and Services zich op vier prioriteiten:

 

Klanten meer digitale trajecten aanbieden via een ‘phygitale’ benadering die hen een uiterst gepersonaliseerde aankooptraject biedt, of ze nu het proces liever online starten en afronden bij een dealer, of omgekeerd.

Overgang van het verkopen van auto’s naar het verkopen van kilometers door het ontwikkelen van aanbiedingen op basis van gebruik, en nog meer met inbegrepen diensten, met name via het abonnementsmodel.

Het economisch model versterken en optimaliseren met behoud van een hoge winstgevendheid, door strikte beheersing van de bedrijfskosten en door het gebruik van primaire financieringsbronnen (deposito’s, senior financiering, veilige financiering) te optimaliseren.

Nieuwe werkmethoden ontwikkelen door gebruik te maken van zowel collectieve intelligentie (door middel van agile methoden en de implementatie van tribes) als de expertise van elke medewerker en hun vermogen om risico’s te nemen.

 

Continue Reading
Posted On :